Kuinka kuntoutukseen pääsee?

Kuntoutukseen hakeminen

Kun uskot hyötyväsi kuntoutuksesta ja olet motivoitunut hoitamaan terveyttäsi, varaa aika lääkäriltä tai terveyden hoitajalta. Lääkäri arvioi kuntoutustarpeesi ja laatii lausunnon, jonka toimitat hakemuksesi liitteeksi Kelan paikallistoimistoon. Kela harkitsee kuntoutustarpeesi hakemuksen ja lääkärilausunnon perusteella.

Kelan verkkosivuilta löydät lisätietoja ja ohjeita. Tulosta Kelan sivuilta kuntoutushakemus KU132.

Voit myös ottaa yhteyttä suoraan meihin. Kartoitamme yhdessä kuntoutusvaihtoehtojasi ja kuinka sinun tulee edetä kuntoutukseen hakeutumisessa. 
Ota yhteyttä neuvontaan p. 0400 357 200

Valmistaudu hyvin lääkärin vastaanotolle

Kerro terveydentilasi, sairauden tai vaivan aiheuttamat haitat sekä halusi saada apua kuntoutuksen keinoin. Kun vielä tarkennat lääkärin kanssa millaiseen kuntoutukseen ja minne toivot pääseväsi, on perusasiat hakemusta varten ovat kasassa.

Lääkärin B-lausunnossa ilmenee:
– mikä sairaus tai vamma sinulla on
– työ- ja toimintakykysi ja sen rajoitukset
– mitä kuntoutusta lääkäri suosittaa
– perustelut, miksi kuntoutus on sinulle tarpeellista
– mitkä ovat kuntoutuksesi tavoitteet