Kuntoutus

1. Yksilölliset kuntoutusjaksot

Yksilöllisen kuntoutuksen tavoitteena on edistää toimintakykyä ja voimavaroja omassa elinympäristössä. Kelan yksilölliseen kuntoutukseen voi hakea sekä eläkeläinen että työelämässä oleva, joka kokee tarvetta kuntoutukseen toimintakyvyn paranemiseksi tai sen ylläpitämiseksi. Harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen pituus on enintään 16 vuorokautta, ja se jakaantuu kolmeen 5 vrk jaksoon. Kuntoutujan läheinen voi osallistua Kelan kustantamana 5 vrk joko aloitus– tai päätösjaksolla.

 • aikuisten tules- ja reumalinja
  • Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on tule- tai reumasairauteen liittyvä tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen tarve. Kuntoutujalla voi olla myös muita sairauksia, mutta hänen ajankohtaisesti tarvitsemansa kuntoutus ja sen tavoitteet vaativat sisällöllisesti ja ammatillisesti tule- tai reumasairauksien kuntoutuksen erityisosaamista. Edellytyksenä on, että toimintakykyä voidaan suunnitellulla kuntoutuksella turvata tai parantaa.
 • aikuisten yleislinja
  • Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen tarve. Kohderyhmänä ovat niiden sairausryhmien kuntoutujat, jotka eivät kuulu muihin linjoihin tai kuntoutujat, jotka tarvitsevat nimenomaan yleislinjaan kuuluvaa kuntoutusta. Edellytyksenä on, että toimintakykyä voidaan suunnitellulla kuntoutuksella turvata tai parantaa.
 • neurologinen linja
  • Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on neurologinen sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen tarve. Kuntoutujalla voi olla myös muita sairauksia tai vammoja, mutta hänen ajankohtaisesti tarvitsemansa kuntoutus ja sen tavoitteet vaativat sisällöllisesti ja ammatillisesti neurologisten sairauksien kuntoutuksen erityisosaamista. Edellytyksenä on, että toimintakykyä voidaan suunnitellulla kuntoutuksella turvata tai parantaa.

2. Omaishoitajat

 • Kurssin kohderyhmä: Omaishoitajat, aikuista hoitavat, aikuinen omaishoidettava osallistuu kuntoutukseen. Kurssi on aikuisten parikurssi. •
 • Kurssi on tarkoitettu niille, jotka toimivat päivittäin aikuisen puolison/läheisen/omaisen omaishoitajina ja joilla
  • – sairauden tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus on alentunut tai vaarassa alentua
  • – on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista
  • – edellä mainittujen perusteella aiheutuu kuntoutuksen tarve
  • – ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta.

3. IKKU-kuntoutus, ikääntyneiden kuntoutus yli 68-vuotiaille

 • Kurssi on tarkoitettu työelämästä poissaoleville yli 68-vuotiaille, jotka ovat monisairaita, asuvat kotona tai palvelutalossa ja joiden sairauksista aiheutuu kuntoutuksen tarve. Lisäksi edellytetään, että
  • – kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
  • – vuoden sisällä tehdyn muistitestin (MMSE) tulos on yli 24 ja toimintakyvyn osa-alueet mahdollistavat ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
  • – kuntoutuja on täyttänyt kurssille hakiessaan 68 -vuotta.