Sotiemme veteraanien ja sotainvalidien kuntoutus


Mainiokoti Toivonlahti jatkaa Pääskynpesän viitoittamaa tietä sotaveteraanien kuntoutuksen osalta aina niin kauan kun tarvetta on. Kuntoutuksen resursseja on muutettu vastaamaan ikääntyvien sotaveteraanien tarpeita ajan kuluessa.

  • sotainvalidit ja heidän aviopuolisonsa
  • rintamaveteraanit ja heidän aviopuolisonsa
  • sotalesket
  • sekä muut lain määrittelemät kuntoutukseen oikeutetut henkilöt
  • kaikille toimintakykyluokille
  • laitos-, päivä- ja avokuntoutusta
  • sisältää yksilöllisesti fysioterapiaa, rentouttavia hoitoja, erityistyöntekijöiden ryhmä- ja tarvittaessa yksilöohjausta sekä liikunta- ja toimintakykyä

ylläpitäviä harjoituksia