Työssä käyvien kuntoutuskurssi

1. Tules kurssit

  • Kohderyhmänä ovat tule-sairauksia sairastavat, itsenäisesti toimivat aikuiset, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ-/opiskelu- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa tai opiskelijaterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa.

Kursseille valitaan kuntoutujia,

  • joilla on asianmukaisesti diagnosoitu selkäsairaus, niskan, hartian tai yläraajan tulesairaus tai alaraajan suurten nivelten sairaus (polvi, lonkka, nilkka).
  • joilla tule-oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta.
  • joille on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset.
  • jotka tarvitsevat moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoittelua ja pystyvät hyötymään ryhmässä toimimisesta.
  • joiden työ-/opiskelu- ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä työssä, kotona ja / tai muissa arkipäivän toimissa. Työ voi aiheuttaa fyysistä ylikuormitusta, ergonomisia ongelmia ja oireisiin liittyvää psyykkistä rasitusta.
  • jotka ovat motivoituneet työ-/opiskelu- ja/tai toimintakykynsä parantamiseen sekä elämäntapamuutokseen

2. Yksilölliset kuntoutusjaksot

Yksilöllisen kuntoutuksen tavoitteena on edistää toimintakykyä ja voimavaroja omassa elinympäristössä. Kelan yksilölliseen kuntoutukseen voi hakea sekä eläkeläinen että työelämässä oleva, joka kokee tarvetta kuntoutukseen toimintakyvyn paranemiseksi tai sen ylläpitämiseksi. Harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen pituus on enintään 16 vuorokautta, ja se jakaantuu kolmeen 5 vrk jaksoon. Kuntoutujan läheinen voi osallistua Kelan kustantamana 5 vrk joko aloitus– tai päätösjaksolla.


Aikuisten tules- ja reumalinja

  • Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on tule- tai reumasairauteen liittyvä tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen tarve. Kuntoutujalla voi olla myös muita sairauksia, mutta hänen ajankohtaisesti tarvitsemansa kuntoutus ja sen tavoitteet vaativat sisällöllisesti ja ammatillisesti tule- tai reumasairauksien kuntoutuksen erityisosaamista. Edellytyksenä on, että työ- tai opiskelukykyä tai toimintakykyä voidaan suunnitellulla kuntoutuksella turvata tai parantaa.


Aikuisten yleislinja

  • Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen tarve. Kohderyhmänä ovat niiden sairausryhmien kuntoutujat, jotka eivät kuulu muihin linjoihin tai kuntoutujat, jotka tarvitsevat nimenomaan yleislinjaan kuuluvaa kuntoutusta. Edellytyksenä on, että työ- tai opiskelukykyä tai toimintakykyä voidaan suunnitellulla kuntoutuksella turvata tai parantaa.


Neurologinen linja

  • Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on neurologinen sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen tarve. Kuntoutujalla voi olla myös muita sairauksia tai vammoja, mutta hänen ajankohtaisesti tarvitsemansa kuntoutus ja sen tavoitteet vaativat sisällöllisesti ja ammatillisesti neurologisten sairauksien kuntoutuksen erityisosaamista. Edellytyksenä on, että työ- tai opiskelukykyä tai toimintakykyä voidaan suunnitellulla kuntoutuksella turvata tai parantaa.